فهرست بستن

سنگ ها

سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته‌اند، درست شده‌است.

دو فرایند کوه زایی و کوه سایی در زمین موجب پدید آمدن محصولات سنگی می‌شود.

سنگ‌ها خود از قسمت‌های ساده تری به نام کانی ساخته شده‌اند. کانی‌ها مواد جامد، طبیعی، معمولاً متبلور، غیرآلی، همگن و با ترکیبات شیمیایی مشخص اند. تاکنون بیش از ۳۰۰۰ کانی در طبیعت شناخته شده که تنها حدود ۲۴ کانی در سنگ‌های پوسته زمین فراوان هستند و آنها را کانی‌های سنگ ساز می‌نامند.

چون کانیهای تشکیل دهنده سنگ‌ها متنوع هستند، بسته به میزان وجود بعضی دیگر از ترکیبات شیمیایی که در آنها است سنگ‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

 • کربنات‌ها
 • سولفات‌ها
 • اکسیدها
 • سیلیکات‌ها

بسیاری از سنگ ها هستند که در کارهای تزئینی و زیبایی استفاده می شوند.

انواع سنگ های تزئیینی:

 • سنگ نمک
 • سنگ ماه
 • سنک زیرکن
 • سنگ شاه مقصود
 • سنگ مروارید
 • سنگ جید
 • سنگ سیترین
 • سنگ توپاز
 • سنگ تورمالین
 • سنگ الماس
 • سنگ زمرد
 • سنگ کهربا
 • سنگ آکوامارین
 • سنگ یاقوت کبود
 • سنگ یاقوت سرخ
 • سنگ دلربا
 • نگین حدید چینی
 • سنگ اوپال
 • سنگ مالاکیت
 • سنگ لابرادوریت
 • سنگ چشم گربه
 • سنگ چشم ببر
 • سنگ لعل (گارنت)
 • سنگ جاسپر
 • سنگ آمیتیست
 • سنگ پشم
 • سنگ عقیق سیاه (اونیکس)
 • سنگ شرف شمس
 • سنگ عقیق سلیمانی (باباقوری)
 • سنگ عقیق یمنی
 • سنگ لاجورد
 • سنگ درّ نجف
 • سنگ فیروزه