فهرست بستن

شركت طلا سازى زرنام به شماره ثبت ٢٧٧٥٧ به منظورتوليد مصنوعات وزيور آلات طلا ونقره و كارشناسى سنگهاى قيمتى ونيمه قيمتى در سال ٩٢ با كسب كد دراستان البرز با مديريت خانم مينا نامى تأسيس شد.

ديدار جناب آقاى دكتر ربيعى وزير كار و امور اجتماعى
مديريت شركت ضمن سعى در حفظ جايگاه هنر اصيل ايرانى با بهره گيرى از تجهيزات پيشرفته و كنترل دقيق فرايند توليد، قادر به پذيرش وخلق انواع تك سفارشات به روش سنتى ودستى توسط مدال آوران مسابقات مهارت ملى طلا وجواهر كشور ميباشد. با بهره گيرى از دانش فنى وهنرى پيشكسوتان و اساتيداين صنعت كه خود يكى ازرموز توسعه و پيشرفت اين واحد توليدى است سعى بر آن داريم تا بتوانيم با حمايت مردم هنرمند و هنر دوست ايرانى بيش از پيش به رسالت خود كه همانا برآورده ساختن نياز مشتريان عزيزاست نزديك شويم.